top of page

TALENTKLASSERNE 

Talentklasserne tilbyder i samarbejde med Herning Elite, Den Jyske Sangskole og Herning Musikskole talentklasser på 7. – 10. klassetrin.

Vision
• At give eleverne en sammenhængende og indholdsrig skolegang, hvor undervisningen er fleksibelt organiseret i tid, rum og struktur og give eleverne optimale muligheder for læring og træning.
• Eleverne i talentklasserne modtager et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor de, uanset sportsgren eller sang/musik, kombinerer skoleforløbet med talent-træning tre morgener om ugen. Træningen erstatter elevernes tilbud om tilvalgsfag. 
• Skabe sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning, så eleverne får mulighed for en god uddannelse og idræt og sang/musik på et højt niveau.
• Skabe det bedst mulige grundlag for almen dannelse og oplysning omkring den kultur vi lever i. Løfte den enkelte elev op på det højest mulige niveau både fagligt, socialt og indenfor sit talentområde.
• Skabe en positiv samarbejdskultur mellem skole, samarbejdspartner, elever og forældre, hvor alle parter indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde

Forudsætninger Det er vigtigt at understrege, at der er tale om:
• Folkeskole tilpasset målsætning og værdigrundlag for talentklasserne
• Struktureret hverdag
• At eleverne skal vise vilje til at arbejde hårdt og engageret og efterleve de værdibegreber, som ligger for talentlinjen.
• At alle parter skal forstå sammenhængen mellem skole og træning.

Kommunikation
Lærere, forældre og trænere kommunikerer via Skoleintra. Dette gøres for at give bedst mulig kommunikation mellem skole, klub, forældre og elever.

Organisering af skoledagen
Eleverne har undervisning mandag-torsdag fra kl. 8.00-15.15 og fredag fra kl. 8.00-14.00
• Mandag, tirsdag og torsdag er der morgentræning i idræt eller sang og musik i de første 2 timer.
• Konfirmationsforberedelse for elever i 7. klasse onsdag morgen i Hedeagerkirken.

Træning
Træningen forestås af klubberne samt sang- og musikskolen med egne kvalificerede trænere og lærere.

Madordning
Der er en madordning på skolen for talentklasserne. Menuerne er sammensat i samarbejde med TeamDanmarks diætister. Eleverne betaler selv (pt. 60 kr. pr. måltid). Det forventes, at klubberne sikrer en passende forplejning efter endt træning.

Du kan se eksempler på menuer her

INFORMATION

Optagelse
Optagelse sker via visitation gennem en deltagende klub samt musik- og sangskole, idet deltagende klubber forpligter sig til at stille egnede trænere og træningsfaciliteter til rådighed. Optagelse sker på baggrund af udtalelse fra klub og afgivende skole. Hvis skoleudtalelsen på de elever, som klubben visiterer, giver anledning til bekymring, afholder skole og klub en samtale med elev og forældre. På baggrund af samtalen vurderes, om eleven skal optages på talentlinjen. Beslutningen meddeles elev og forældre senest 8 dage efter samtalen.

Økonomi
Klassernes timeforbrug finansieres af den for Herning Kommune gældende timetalsnøgle. Der ydes ikke transporttilskud.

bottom of page