top of page

Hvorfor har vi idræt i skolen?

Idrætsundervisningen er obligatorisk på alle skolens klassetrin.

 

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

 

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af.

 

Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets faghæfte “Fælles Mål for idræt”.

 

Elever i 8. og 9. klasse får to gange om året en standpunktskarakter i idræt. Karakteren gives efter elevens indsats og engagement teoretisk såvel som fysisk, ligesom elevens teoretiske og fysiske færdigheder indgår i bedømmelsen. Da idrætsfaget både er praktisk og teoretisk, har eleverne stadig mulighed for at opnå en acceptabel karakter, hvis de er i et skadesforløb, dog forudsætter dette engageret deltagelse i undervisningen. Fx God teoretisk deltagelse, engagement og fysisk deltagelse i det omfang det kan lade sig gøre.

 

Idræt er et prøvefag. Prøven er praktisk/mundtlig og aflægges i grupper af 2-5 elever. Til prøven trækker hver gruppe to indholdsområder, som de prøves i. Ét indholdsområde fra pulje A og ét indholdsområde fra pulje B.

 

Pulje A  Kropsbasis  Redskabsaktiviteter  Dans og udtryk

Pulje B  Boldbasis og boldspil  Løb, spring og kast  Fysisk træning

 

Tøj/Bad/omklædning

Det er af afgørende betydning for elevens udbytte af idrætsundervisningen, at eleven møder velforberedt, dvs. medbringer idrætstøj, håndklæde og fodtøj (ude/inde).

 

I perioden fra påske til efterårsferien er eleverne primært udendørs, i det omfang vejret tillader det. Det kræver til tider lidt varmere tøj end blot t- shirt og shorts. Da eleverne klassevist roterer mellem forskellige forløb, er det vigtigt, at eleverne selv orienterer sig i årsplanen for at kunne medbringe hhv. indendørs og udendørs tøj og sko. Har en elev glemt sit idrætstøj, deltager eleven, så vidt muligt i idrætsundervisningen ud fra lærerens vurdering af situationen.

 

Alle elever skal bade efter idrætstimerne. Badning er en del af idrætsfaget og således ikke valgfrit. Kun såfremt idrætsundervisningen er skoledagens sidste undervisningslektioner kan det tillades, at eleverne ikke går i bad på skolen, men i stedet går i bad efter træning i klubregi.

 

Fodvorter

Hvis eleven har fodvorter deltager man alligevel i idræt. Under badning bruges et par medbragte badesandaler, sportstape eller en plasticpose/strømpe på foden.

 

Menstruation

Det er godt at bevæge sig, også når man har menstruation. Piger, der på en eller anden måde bevæger sig, når de har menstruation, har det bedre end piger, der sidder meget stille. Nogle piger kan i menstruationsperioden være generte over at skulle bade med de øvrige piger. I disse tilfælde kan der laves en aftale med idrætslæreren om at gå ud og bade 5 minutter før de andre.

 

Smykker m.m.

Det er ikke tilladt at bære smykker, ure m.m. i Idrætstimerne, da det kan medføre skader. Smykker kan ved timens start afleveres til idrætslæreren. Hvis eleven møder op med piercing skal dette tilplastres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette foretages af eleven selv og eleven medbringer selv tape.

 

Fritagelse og skader

Efter klubbens eller forældrenes anmodning kan en elev midlertidigt fritages fra idrætsundervisning af helbredsmæssige årsager. Den enkelte elev skal trods mindre skader deltage i undervisningen, dog i tilpasset omfang, der vurderes af idrætslæreren. Det er derfor ikke tilladt at benytte sin mobiltelefon, lave lektier eller lignende i skadesperioder. Vi forventer, at man stadig møder omklædt op, og engagerer sig i undervisningen, da idræt er et fag med både teori og praksis. 

 

Mobiltelefoner

Det er naturligvis ikke tilladt at tage billeder eller video i omklædningsrummene. Mobilerne skal derfor være i taskerne, medmindre de benyttes i undervisningen, og eleverne er informeret af læreren herom. I forbindelse med brug af mobiltelefoner i undervisningen, må der kun tages billeder af personer, som har givet tilladelse til dette.

 

Korrekt håndtering af idrætsudstyr

Én af værdierne i FASSEM- begrebet i TAK -afdelingen er ”Ansvarsfuld”, hvilket indebærer at man behandler skolens, og i dette tilfælde idrætsfagets, materialer med respekt.

bottom of page