top of page

Tidligere forside historier

Uge 19 2022

Velkomstmøde for nye elever.
I den kommende tid vil nye elever og familier modtage en mødeindkaldelse til 15min personligt møde på skolen. Mødet benyttes til at forventningsafstemme, informere og spørge.  Invitationen kommer pr. mail.

Torsdag d. 16/6 klokken 17.00 siger vi officielt velkommen til alle optagede, hvor det vil være muligt at møde sine nye lærere - og for 7. årgang - møde sine nye klassekammerater.  ​

 

Uge 23 2021

Talentklasserne får nyt logo!

Talentklasserne har været igennem en større ændring siden skoleåret 19/20. Brændgårdskolen overtog styringen af Talentklasserne samtidig med det nye skolebyggeri gik i gang.
Med så store tiltag har det været på tide at kigge på det 13år gamle logo.

TAK_Brandgard_800x800.png

Logoet blev skabt første år, da det i sin tid hed TalentIdrætsKlasserne eller kort TIK. Da Sang og Musik indtrådte,

ændres navnet til blot Talentklasserne eller kort TAK.
Logoet var inspireret af Herning kommunes våbenskjold med mur, vand, hammer og Hjejle. I Talentklassernes logo blev det besluttet at udelade vandet, da dette kunne lede mod svømning og favorisering af en enkelt idrætsgren. Kulturen både i logo og i skolens udsmykning var inspireret af det amerikanske highschool og college miljø, hvor mange studerende kombinerer skolegang med et speciale. Det kunne også ses i linjens logo, hvor Hjejlen nok mere blev henledt til en ørn, høg, måge i grafikken.

Det var vigtigt, at den havde noget kant og noget attitude.

 

Den grafiske del af Brændgårdskolens logo er en ide fra en tidligere elev på Brændgårdskolen. Tanken er, at den multikulturelle hverdag danner fællesskab. Således er der en mørk og lys farve på hænderne, som passende passer på den hele klode.Inde i kloden er der sat en flamme, hvis farve spiller op imod ordet ALLE i teksten. Flammen symboliserer den ild der er fra elever, lærere og skolen. Den ild der skal til, hvis man skal blive bedre og mestre, men også den glæde som man kan tage med i skole.

 

Br logo.JPG

I 2019 overtog Brændgård skolen ledelsen af Talentklasserne og logoet blev fornyet. En 8. klasse inddrog arbejdet i et reklameanalyseforløb, som de allerede var i gang med. I arbejdet blev flere forskellige udtryk produceret.

 

Gruppe 5.jpg
Gruppe 4.jpg
Gruppe 2.jpg
Gruppe 7.jpg
Gruppe 3.jpg

Alle forslag kom i afstemning og en vinder blev fundet. Det blev efterfølgende udgangspunktet for grafiker Ulla Armose, Som løbende blev evalueret af elever og ledelse.

 

Gruppe 1.png

I Maj 2021 blev det nuværende logo færdigt.
Genkendeligheden i cirkelformen og den gennembrudte mur blev beholdt, samtidig med at Brændgårds flamme blev personificeringen af den ild, som eleverne har for at opnå deres drøm.

Logo TAK.jpg

Uge 33 2020

Så er vi klar!

På mandag, d. 10. august, åbner vi for den 14. sæson i Talentklasserne!
Et lille overblik over dagen
07.50 Alle møder ind - Alle nye elever mødes ved parkeringspladsen, hvor I vil blive taget imod.
08.00-10.00 Klassetid med klasselæreren
10.00-11.30 Opstartsoplæg for alle
12.00-15.15 Almindelig skoledag som følger skemaet

 

Bemærk; Madordningen starter først i uge 34. Husk derfor proviant. hjemmefra

Tirsdag og onsdag står i Intro-turens tegn. Mødetid tirsdag kl. 08.00. Hjemkomst onsdag ca. kl. 15.00

Torsdag d. 13/8-20 er mødetid kl. 10.00 på skolen. Der er ingen morgentræning torsdag, da vi gerne lige vil give ungerne en chance for at komme til hægterne efter Intro-turen.

Morgentræning begynder som normalt mandag i uge 34.
Kontakt klubber, foreninger, trænere for eksakt opstart.

 

Hele 7. årgang møder på skolen hver mandag kl. 08 frem til efterårsferien.

Vi glæder os til at se jer!

 

Uge 26 2020

Endnu et skoleår er i bogen

Skoleåret 19/20  viste sig fra en speciel side. Alt startede, som det skulle med introtur, lejrskole, Innovation, projektuge og ikke mindst faglige forløb. Så ramte Covid19, som satte det hele på en spids og gav udfordringer på mange plan.

På elevsiden lærte de, at Skype kunne bruges til meget andet end hygge-chat med vennerne. De lærte i høj grad, hvad ansvarlighed, vedholdenhed, forandringsparat, selverkendelse og fordybelse betyder. De mærkede også, hvor meget den sociale del og ikke mindst forståelse betyder i hverdagen.

På lærersiden lærte vi, hvor arbejdsomme elever, vi er velsignet med. Hvor meget de kan producere, hvis de får ro. Vi lærte også, hvor meget lidt "IT-generation" de er ;D

Årets store afkald var de personlige samtaler, som vi plejer at holde med kommende elever til TAK. Det blev forsøgt løst på bedste IT-maner.

Det ændrer dog ikke, at vi glæder os til at møde de nye medlemmer efter sommerferien.

Skoleårets afslutning rammer næææsten normalen. 9. årgang fik deres dimission og sidste skoledag med få rettelser. Det samme gør 7. og 8. årgang.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer!

 

Uge 23 2020

Kommende TAK-elever UPDATE

Kære nye familier,
Som tidligere skrevet, så arbejder vi på et alternativ til velkomst-mødet onsdag d. 10. juni.
Det vil blive en hilsen i jeres E-boks d. 10. juni, hvor I bl.a. vil finde følgende


Link til velkomstvideo
Klasselister
Konfirmation
Madordningen

Uge 22 2020

Til kommende TAK-elever

Efter en kontant lockdown og timevis af online-undervisning er TAK tilbage på 90% af sine cylindre. 

Med en ændret hverdag betyder det, at der skal tænkes mere ud af boksen end normalt. Dette gælder naturligvis også, når det kommer til opstart af et nyt skoleår.

Vi har desværre ikke kunne afholde de personlige samtaler med nye ansøgere i år pga. Covid19, men samtlige ansøgninger og udtalelser er læst og noteret.

Næste skridt ville have været, at samle alle nye familier onsdag d. 10. juni på skolen. Det kan, af gode grunde, ikke lade sig gøre pga. forsamlingsforbuddet. 

Derfor arbejdes der pt. på højtryk for at lave et fornuftigt alternativ, som alle nye ansøgere og deres familier kan benytte sig af.

Uge 22 2020

We are back!

 

Efter små 10uger med intensiv onlineundervisning er TAK tilbage! Vi har været rigtig heldige og kan stort set køre komplet skoleskema. Dog har en del specialer fortsat restriktioner som udfordrer morgentræningen.

Nu arbejdes der på at give 9. årgang den bedst mulige afsked og samtidig binde sløjfe på 7. og 8. årgangs undervisningsforløb. 

Der er også fuld fokus på næste skoleår, hvor vi igen modtager nye medlemmer til familien. Nye ansøgere skulle have været samlet onsdag d. 10. juni på skolen, men dette udelukker forsamlingsforbuddet. Vi arbejder på en fornuftig løsning af dette, og nye elever vil høre nærmere.

Uge 5 2020

Så er der mad!

Et nyt kalenderår kræver nye tiltag. Vi har forsøgt at gøre tilbuddet om middagsmad billigere. Det betyder bl.a., at lærerne sørger for anretning og udlevering. Det ser vi som en styrke, da lærerne kender eleverne og kan nudge lidt mere til korrekt fordeling på tallerkenen.
Samtidigt har vi arbejdet med medbestemmelse i form af afstemning, hvor deltagerne, hver torsdag, kan gå ind og give de forskellige menuer en score, så vi kan lave den bedst mulige menu for dem.

Du kan se ny pris, tilmelding og menu under fanen "Madordning" 

Uge 8 2019

Et spændende år venter!

Mandag d. 12. august kl. 8.00 åbner dørene for endnu et år i Talentklasserne.


De 3 første dage står i socialiseringens tegn. Mandag foregår på skolen, hvor der er afsat tid til klassen, fælles oplæg og udfordringer. Tirsdag møder alle ind på skolen til morgenmad inden turen går til Viborg Idrætshøjskole, hvor årets Rystesammentur foregår. Det er med en enkelt overnatning, og vi returnerer til Herning igen onsdag ca. kl. 15.00.

 

I dette skoleår vil vi være alene på adressen, da et budgetforlig i Herning Kommune har opbrudt den tidligere skolestruktur. Det betyder for Talentklasserne, at ledelsesrollen er gået til Brændgårdskolen. At vi udvider en smule i form af lokaler. At vi overgår til Brændgårdskolens Intra-system, som også bliver til AULA på et tidspunkt.

 

Ellers er alt, som det plejer.

 

Vel mødt efter ferien!

Uge 41 2018

Innovation har været på skoleskemaet.

Både 7., 8. og 9. årgang har i en uge arbejdet intensivt med begrebet innovation.
Forløbet har været progressivt opbygget, så eleverne gerne skulle kunne udvikle sine evner over 3 år.


I 7. årgang var ”SønderCity” i fokus. Eleverne har været fordelt på 11 virksomheder og en journalistgruppe. Her har de skulle igennem alt fra jobinterview og ansættelse til producering af varer og udvikling af virksomhedsfremmende elementer. ”Søndercity” kan besøges her sondercity.123hjemmeside.dk

 

8. årgang fik det overordnede emne ”Hvordan kan vores TAK-miljø” forbedres. Efter halvanden dags workshop, hvor eleverne arbejdede med ideer, idefaser, idesammensmeltning, ”energizers” og diverse udfordringer i Maslows behovspyramide og Værdikompas, så skulle de i grupper selv udvikle et produkt eller koncept, som, ifølge dem, ville forbedre deres hverdag.
Igen summede ugen af iderigdom og fast arbejde. Vinderen blev fundet i en eliminerings-runde, hvor de sidste fremlagde for skolens ledelse.

 

9. årgang fik en opgave udefra. herningCentret tilbød en opgave, hvor eleverne skulle lave et Open By Night arrangement for 15-19 årige. 9. årgang startede mandag i herningCentret, hvor de fik et oplæg fra centerchef Kim Lauritsen. Derefter brugte de hele dagen i miljøet. Tirsdag og onsdag var der fuld kraft på ideer og fremlæggelser. Torsdag var de igen i herningCentret, hvor ideer og tanker skulle fremlægges. Det gjorde de så godt, at centerchef Kim Lauritsen inviterede skolen tilbage næste år.

bottom of page