top of page
DEN UDFORDRING DU HAR IDAG, UDVIKLER STYRKEN, DU HAR BRUG FOR I MORGEN.

Hvem er vi?

Udskolingsafdeling med talentklasser for unge talenter inden for idræt, sang og musik.

Linjen har ca. 230 elever og 18 medarbejdere. Vores undervisere har særlige kompetencer inden for prøvefagsundervisning.

 

Hvor skal vi hen?

Vi vil kendes som et læringssted præget af viljen til at sætte sig mål uden at miste fokus på tillid og trivsel.

Vi søger til stadighed at udvikle os og blive klogere på, hvad nutidens skole indeholder og kræver - samtidig med at vi er tro mod traditioner og værdier.

 

Hvad tror vi på?

Tillid og anerkendelse - ”Børn og unge kan meget mere, end vi umiddelbart ser.”

Struktur og genkendelighed - ”Tydelighed skaber tryghed.”

Gensidig respekt - ”Alle på skolen er lige vigtige.”

Faglighed og trivsel – ”Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger.”

Muligheder - ”Vi skal forfølge store mål - og turde at fejle.”

Mangfoldighed – ”Vores forskellighed kan blive vores styrke.”

 

Hvad vil vi?

Vores overordnede mål er læring, personlig udvikling og dannelse.

Vores elever skal blive så dygtige, de kan - fagligt, personligt og socialt.

Vores elever skal kunne håndtere forandringer, tage ansvar, vise hensyn og forfølge deres mål.

Skolen skal være et læringssted og en arbejdsplads med fokus på trivsel og høje faglige kompetencer.

 

Hvordan gør vi?

Vi arbejder strategisk med målbevidst læring. Det foregår gennem undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i synlige mål, samvær med andre børn og unge samt opmærksomhed på verden uden for skolen.

Vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber.

Vi praktiserer et udvidet samarbejde med forældre og andre eksterne samarbejdspartnere.

 

Eleverne i Talentklasserne har mulighed for at bruge den nødvendige tid på deres idræt eller sang og musik - kombineret med et udfordrende udskolingsforløb i samvær med ligestillede og derigennem forfølge deres drøm om en karriere inden for deres område.

Email *

Navn *

Emne

Besked

Tak! Beskeden blev sendt.

OM

bottom of page